Thông tin ứng viên: Pham thu

Pham thu
  • 131 Quách Dieu
  • Quản trị kinh doanh tại Hồ Chí Minh
  • Mức lương: 20 - 30 triệu
  • Đăng nhập để xem
  • Đăng nhập để xem

Về Pham thu

Mục tiêu nghề nghiệp

Quan ly

Kỹ năng bản thân

Quan ly