Thông tin ứng viên: Phạm Thị Thuyên

Phạm Thị Thuyên
  • TP Nha Trang, Khánh hòa
  • Quản trị kinh doanh tại Khánh Hòa
  • Mức lương: Thỏa thuận
  • Đăng nhập để xem
  • Đăng nhập để xem

Về Phạm Thị Thuyên

Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp chưa cập nhật

Kỹ năng bản thân

Chưa cập nhật