Thông tin ứng viên: Nguyễn Thị Thúy Kiều

Nguyễn Thị Thúy Kiều
  • Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương
  • Kế toán - Kiểm toán tại Bình Dương
  • Mức lương: Thỏa thuận
  • Đăng nhập để xem
  • Đăng nhập để xem

Về Nguyễn Thị Thúy Kiều

Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp chưa cập nhật

Kỹ năng bản thân

Chưa cập nhật