Thông tin ứng viên: đỗ Lương

đỗ Lương
  • thị trấn yên mỹ
  • Hành chính - Văn phòng tại Hưng Yên
  • Mức lương: 7 - 10 triệu
  • Đăng nhập để xem
  • Đăng nhập để xem

Về đỗ Lương

Mục tiêu nghề nghiệp

làm nhân viên kế hoạch sx

Kỹ năng bản thân

Từ năm 2012- 9/2019 làm QLSX ở công ty TNHH OCHIAI VN từ năm 9/2019- 5/2020 làm kế hoạch sx CÔng ty AUSTDOOR Từ 6/2020 - 5/2020 làm kế hoạch sx CÔng ty BANDO VN