Thông tin ứng viên: Chung Thúy Quyên

Chung Thúy Quyên
  • Thân Nhân Trung, Phường 14, Quận Tân Bình
  • Marketing-PR tại Hồ Chí Minh
  • Mức lương: Thỏa thuận
  • Đăng nhập để xem
  • Đăng nhập để xem

Về Chung Thúy Quyên

Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp chưa cập nhật

Kỹ năng bản thân

Chưa cập nhật