Thông tin ứng viên: Bùi Văn Toản

Bùi Văn Toản
  • Tam Kỳ, Kim Thành, Hải Dương
  • Quản lý điều hành tại Hải Dương
  • Mức lương: Thỏa thuận
  • Đăng nhập để xem
  • Đăng nhập để xem

Về Bùi Văn Toản

Mục tiêu nghề nghiệp

Tương lai 5 năm sẽ trở thành một trưởng phòng thành đạt

Kỹ năng bản thân

1. Quản lý nhâ lực tốt. 2. Quản lý an toàn năng xuất, chất lượng tốt. 3. Quản lý chi phí, môi trường tốt. 4. Kỹ năng làm việc nhóm tốt. 5. Kỹ năng tư duy sáng tạo. 6. Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt. 7. Others.