Quốc phòng an ninh là gì? Những vấn đề liên quan tới quốc phòng an ninh

Thứ bảy, 28/09/2019
Quốc phòng an ninh – Một vấn đề trọng yếu của mọi quốc gia. Đồng thời, đây cũng là một môn học không thể thiếu trong hệ thống giáo dục Việt Nam nhưng bạn có chắc mình đã hiểu hết quốc phòng an ninh là gì chưa? Hãy để Timvieclam365.net cho bạn câu trả lời hoàn hảo nhất nhé!

1. Một số khái niệm giải thích quốc phòng an ninh là gì

Để giải thích quốc phòng an ninh là gì, bạn cần biết tới những khái niệm sau:

- Quốc phòng: Quốc phòng theo Khoản 1 Điều 3 Luật Quốc phòng 2005 thì Quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc. Lực lượng vũ trang nhân dân lấy nòng cốt từ sức mạnh quân sự đặc trưng. Sức mạnh quốc phòng đất nước được xây dựng bằng nguồn nhân lực, vật lực cùng tinh thần toàn diện, tụ chủ tự cường của toàn dân.

Phát triển quốc phòng toàn dân là phát triển nền quốc phòng mang tính “vì dân, của dân” kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng an ninh dưới sự lãnh đạo của Đảng nhằm ổn định đất nước, giữ vững hoà bình, đánh bại mọi hành động ý đồ xâm lược và bạo loạn lật đổ, phản động.

- An ninh: An ninh được hiểu là trạng thái bình yên của xã hội, thể hiện sự ổn định vững chắc của chế độ chính trị. An ninh là sự nghiệp của toàn dân, do dân tiến hành, Lực lượng an ninh nhân dân là nòng cốt dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý Nhà nước. Để bảo vệ an ninh Tổ quốc thì cần kết hợp phong trào toàn dân và biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chuyên trách nhằm mục đích đạp tan các âm mưu và hành động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. An ninh nhân dân có nhiệm vụ đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động xâm phạm của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Sức mạnh về sự đoàn kết, tinh thần dân tộc, vật chất được xây dựng dựa trên một nền an ninh vững chắc.

quốc phòng an ninh

=> Như vậy: Quốc phòng an ninh là hai thành tố biểu trưng cho sức mạnh tổ quốc xã hội chủ nghĩa nhằm đánh thắng thù trong, giặc ngoài để ổn định chính trị, xây dựng nên môi trường sống hoà bình, phát triển đất nước. Kết hợp an ninh với quốc phòng là một yêu cầu khách quan và một quy luật tất yếu trong công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc. Đây là thành tố trọng yếu có mối quan hệ chặt chẽ với nhau song “an ninh” và “quốc phòng” vẫn là 2 thực tể khác nhau tồn tại phát triển độc lập tương đối. Trong chiến tranh giải phòng, các thế lực xâm lược, xâm phạm độc lập chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc luôn là những nhà những ngoại bang. Chính vì thế, đối tượng đấu tranh của nhân dân ta là đội quân xâm lược nước ngoài. Trước khi xâm lược thì chúng cũng phải thu thập thông tin từ nhiều nguồn trong đó có các lực lượng tay sai làm nội ứng. Mặc dù biết rằng trong những cuộc đảo lộn chính trị ở các nước thì thế lực bên ngoài vẫn giữ vai trò làm chủ yếu nhưng trong những thời điểm, địa bàn cụ thể thì các lực lượng chống đối bên trong rất nguy hiểm, là những yếu tố trực tiếp gây ra những cuộc bạo loạn chính trị, lật đổ chế độ. Sự kết hợp giữa an ninh quốc phòng sẽ giúp dập tắt những vấn đề tiêu cực đó.

Xem thêm : Top 3 việc làm thêm buổi tối được nhiều người quan tâm nhất hiện nay

2. Tại sao quốc phòng an ninh lại quan trọng?

Kinh tế thế giới hiện nay tuy có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn tiềm ẩn những yếu tố mất ổn định. Xu thế lớn trên toàn cầu là hợp tác, hoà bình và phát triển. Chiến tranh thế giới khó có khả năng xảy ra nhưng nguy cơ chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột sắc tộc và khủng bố vẫn gia tăng buộc các cuốc gia phải đối phó với vấn đề mang tính toàn cầu như tội phạm, đại dịch, các thảm hoạ thiên nhiên

Khủng hoảng kinh tế - tài chính thế giới đang đẩy nền kinh tế hùng mạnh vào tình trạng suy thoái, nợ công nợ chính phủ ở nhiều nước đang vượt ngưỡng an toàn. Kinh tế vì thế cũng đình đốn, phá sản. Riêng khu vực Bắc Phi, Trung Đông có những diễn biến mau lẹ đảo lộn. Trước những diễn biến phức tạp đó, các thế lực thù địch tăng cường kích động,  phá hoại, chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị. Mục tiêu xuyên suốt, nhất quán của các thế lực là xoá bỏ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, thay đổi chế độ chính chị, đưa toàn dân đi theo ý đồ của họ. Chính vì vậy mà các thế lực phản động luôn đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hoà bình”, tăng cường sử dụng biện pháp tấn công mầm, chuyển biến tư tưởng chính trị, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoa”, đòi phi chính trị hoá quân đội phủ nhận vai trò uy tín của Đảng. Không những thế, chúng còn đẩy mạnh các hoạt động xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ của nước ta làm cho tình hình an ninh ngày càng phức tạp. Trước tất cả mưu đồ và tình hình đó thì quốc phòng an ninh phải luôn được đặt lên đầu, người dân phải nâng cao tinh thần tỉnh táo cảnh giác, không ngừng tăng cường sức mạnh quốc phòng kết hợp với xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Một đất nước phát triển sẽ luôn đặt nhiệm vụ phát triển kinh tế lên đầu. Tuy nhiên, chúng ta không được lơ là nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Càng trong điều kiện hoà bình thì càng phải tỉnh táo, càng cần phải chăm lo củng cố quốc phòng. Ông cha ta dựng nước với tư tưởng lo giữ nước ngay từ khi nước còn chưa nguy, chính vì vậy phải ra sức tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh và trật tự an toàn xã hội. Đảng và Nhà nước luôn lấy nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu của toàn dân, toàn quân trong đó Quân đội nhân dân, Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Mặt khác, kết hợp xây dựng thế trận quốc phòng với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững chắc, mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu trong các tình hình cụ thể.

quốc phòng an ninh

Xem thêm : Học kế toán ra làm gì? Những kỹ năng cho bạn tìm việc làm kế toán

3. Nâng cao quốc phòng an ninh bằng giáo dục

Để xây dựng nền quốc phòng toàn dân thì giáo dục quốc phòng là một nội dung quan trọng góp phần hun đúc lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc. Gíao dục quốc phòng anh ninh đang có những bước tiến mới và ngày càng đi vào chiều sâu và đạt những kết quả tích cực trong ngành. Nổi bật nhất là các cấp uỷ, chính quyền và những người đứng đầu đã nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của giáo dục quốc phòng an ninh.

Học sinh, sinh viên được giáo dục quốc phòng an ninh ngay từ bậc trung học phổ thông đến đại học. Công tác này đang được đổi mới và nâng cao chất lượng. Bộ môn giáo dục quốc phòng luôn được nhà nước chú trọng về mọi mặt đặc biệt là trong việc xây dựng một đội ngũ giáo viên giảng dạy có trình độ chuyên môn cao. Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện các cơ sở vật chất giảng dạy cũng như các hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh theo hướng hiện đại đáp ứng nhu cầu chất lượng đào tạo. Công tác phổ biến kiến thức đang được đẩy mạnh, hình thức đa dạng phong phú tại nhiều địa bàn dân cư. Những kết quả công tác giáo dục quốc phòng an ninh đạt được góp phần củng cố “thê trận lòng dân”, vững chắc phòng thủ tỉnh (thành phố) và quân khu trên phạm vi cả nước.Trước bối cảnh các diễn biến chính trị phức tạp, công tác giáo dục quốc phòng an ninh đặt ra những yêu cầu rất cao và toàn diện để nâng cao nhận thức, trách nhiệm các cấp, ngành với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

giáo dục quốc phòng an ninh

Trên đây là toàn bộ những kiến thức giải đáp câu hỏi quốc phòng an ninh là gì. Hy vọng bài viết đã giúp bạn nhận thức rõ hơn trách nhiệm bảo vệ an ninh, bảo vệ đất nước trong công cuộc xây dựng nền hoà bình độc lập như ngày hôm nay.

Tác giả :Trần Ngọc Trà