Phụ cấp thu hút là gì? Phân biệt phụ cấp thu hút – công tác

Thứ bảy, 28/09/2019
Phụ cấp thu hút là gì? Nó khác gì với phụ cấp công tác luôn là câu hỏi thường được gặp trên các diễn đàn hỏi đáp của các công ty Luật, bởi đây là một trong những chế độ mà người lao động được hưởng. Do vậy bất cứ người lao động nào cũng cần phải nắm rõ những quy định mới nhất để có thể bảo vệ quyền lợi của chính mình. Và để hỗ trợ bạn đọc một cách hữu ích nhất thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn những Điều lệ mới nhất về phụ cấp thu hút, các bạn nên tham khảo.

1. Khái niệm về phụ cấp thu hút là gì?

Từ trước đến nay thì những vấn đề liên quan đến vùng cao luôn là chủ đề mà Nhà nước và xã hội quan tâm đặc biệt, điển hình là những vấn đề liên quan đến quyền lợi và chế độ của người lao động. Chính vì vậy mà chế độ phụ cấp thu hút cũng là một trong những loại phụ cấp được “ra đời”. Dựa theo quy định mới nhất của NĐ 19/2013/NĐ-CP được Chính phủ ban hành thì định nghĩa “phụ cấp thu hút là gì?” có nội dung là một trong những loại phụ cấp đối với công – nhân viên, cán bộ khi làm việc tại những nơi có nền kinh tế mới đặc biệt khó khăn, đảo xa đất liền, cơ sở kinh tế, mà thời gian đầu chưa đáp ứng được cơ sở hạ tầng nên có thể ảnh hưởng đến tinh thần và đời sống vật chất của người lao động.

Phụ cấp thu hút là gì?

Hay nói một cách đơn giản hơn thì đây là một hình thức phụ cấp được sử dụng để có thể khích lệ, khuyến khích công nhân, công chức, viên chức đang công tác tại những vùng kinh tế đặc biệt, mới, cơ sở kinh tế còn nhiều khó khăn, nơi đảo xa đất liền, vùng xa, vùng xa khu dân cư, chưa được trang bị đầy đủ những cơ sở hạ tầng cơ bản (hệ thống đèn điện, hệ thống mạng lưới giao thông, nước sạch, nhà cửa, bệnh viện, trường học,…) hay tóm lại là những vùng có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng cũng như tinh thần đời sống của người lao động.

Xem thêm : Top 3 việc làm thêm buổi tối được nhiều người quan tâm nhất hiện nay

2. Các quy định mới nhất về phụ cấp thu hút

Dựa theo quy định đã được Chính phủ ban hành và có hiệu lực tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP có nội dung về chính sách đối với công – viên chức, cán bộ và người được hưởng lương phụ cấp thu hút tại những vùng có kinh tế đặc biệt khó khăn, có nội dung như sau.

2.1. Đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút

Điều 2 quy định về việc đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút thì những đối tượng lao động là công – viên chức, cán bộ và thuộc lực lượng vũ trang công tác tại vùng thuộc diện khó khăn đã được quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định này.

- Thứ nhất: Những đối tượng lao động kể trên và người làm việc dưới chế độ hợp đồng lao động ( bao gồm cả những người lao động đang tập sự, thử việc) trong tổ chức, đơn vị sự nghiệp, cơ quan của Đảng, Nhà nước, và tổ chức chính trị - xã hội từ xã, phường, thị trấn đến Trung ương.

- Thứ hai: Hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, sỹ quan và người hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước ( bào gồm cả người lao động đang làm việc trong chế độ hợp đồng) trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

- Thứ ba: Những đối tượng lao động quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 (bao gồm cả người đang làm việc và người đến công tác) của Điều luật này làm việc tại các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn trong các huyện nghèo sẽ được áp dụng chính sách theo đúng Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP được Chính Phủ ra quyết định.

Như vậy, phụ cấp thu hút là gì? – Nghĩa là dù bạn chỉ đang là người lao động thử việc hay chỉ là nhân viên hợp đồng tại các vùng thuộc diện nền kinh tế - xã hội khó khăn theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định này, là vẫn được tính để hưởng phụ cấp này như bình thường theo đúng với quy định của Nghị định. Tuy nhiên để hiểu rõ hơn về cách tính thời gian được hưởng thì các bạn tiếp tục tham khảo những nội dung tiếp theo.

Đối tượng -Phụ cấp thu hút là gì?

2.2. Cách tính thời gian được hưởng phụ cấp thu hút như thế nào?

Tại Điều 4 của Nghị định này thì thời gian được hưởng phụ cấp thu hút đã được quy định về cách tính như sau:

- Những đối tượng lao động đã được quy định rõ tại nội dung Điều 2 của Nghị định này có mức phụ cấp thu hút tương đương với 70% tiền lương tháng đang được hưởng. Trong đó bao gồm cả mức lương chức vụ, cấp hoặc bậc cùng với những phụ cấp liên quan khác nếu có ( thâm niên vượt khung, chức vụ lãnh đạo).

- Khoảng thời gian được tính hưởng phụ cấp sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế của đối tượng lao động thuộc Điều 2 Nghị định này không quá 5 năm. Thời điểm được tính hưởng phụ cấp đã được quy định rõ ràng trong Nghi định như sau:

• Trong trường hợp đang làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì sẽ được tính kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;

• Trong trường hợp đến làm việc sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc phụ cấp thu hút.

Để các bạn hiểu rõ hơn thì các bạn cũng có thể liên tưởng rằng, tại huyện của bạn đang được hưởng phụ cấp thu hút từ tháng 8/2016 nhưng đến tháng 8/2019 lại không được hưởng nữa. Như vậy rất có thể huyện của bạn đã thoát diện đặc biệt khó khăn rồi.

2.3. Chính sách đối với Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục

Chính sách - Phụ cấp thu hút là gì?

Dựa vào nội dung đã được Chính phủ ban hành ngày 20 tháng 6 năm 2006 tại Điều 8 của nghị Nghị định số 61/2006/NĐ-CP về vấn đề này, có nội dung như sau:

(Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục sẽ được gọi chung dưới đây là đối tượng lao động)

- Đối tượng lao động hiện đang công tác hoặc thuộc địa phương hoặc từ địa phương khác đến được điều động đến công tác tại khu vực có kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ có mức phụ cấp thu hút tương đương với 70% so với mức lương hiện đang được hưởng (bao gồm cả phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có).

- Thời gian hưởng phụ cấp thu hút của người lao động sẽ không quá 5 năm. Và cách tính thời gian được hưởng phụ cấp thu hút theo đúng quy định như sau:

• Trong trường hợp người lao động được điều động đến sau khi Nghị định này có hiệu lực thì sẽ tính từ ngày nhận quyết định công tác.

• Trong trường hợp người lao động đang công tác nhưng chưa từng được tham gia hưởng phụ cấp thu hút sẽ được tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực đối.

Xem thêm : Học kế toán ra làm gì? Những kỹ năng cho bạn tìm việc làm kế toán

3. Phân biệt phụ cấp thu hút và phụ cấp công tác

Thực tế cũng nhiều người lao động bị nhầm lẫn giữa hai loại phụ cấp này, do vậy tôi sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về phụ cấp thu hút vì chỉ riêng khái niệm “phụ cấp thu hút là gì?” chưa đủ để các bạn phân biệt được chúng.

Phân biệt - Phụ cấp thu hút là gì?

Dựa theo Điều 5 của Nghị định này thì Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì những đối tượng lao động nằm trong diện của Điều 2 tại Nghị định này thì sẽ được tính theo mốc thời gian thực tế làm việc tại những vùng đã được quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Nghị định này, trong trường hợp có thời gian đứt quãng thì vẫn được quyền lợi công dồn lại. Đối với diện đặc biệt này thì hưởng phụ cấp có nội dung cụ thể như sau.

- Mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung đối với người có thời gian công tác đủ từ 5 năm đến dưới 10 năm;

- Mức 0,7 so với mức lương tối thiểu chung đối với người có thời gian công tác đủ từ 10 năm đến dưới 15 năm;

- Mức 1,0 so với mức lương tối thiểu chung đối với người có thời gian công tác đủ 15 năm trở lên.

Theo đó, cách tính phụ cấp công tác đều được dựa vào số năm làm việc thực tế và vần được quyền cộng dồn nếu bạn có thời gian tạm nghỉ. Như vậy, các bạn cũng đã nhận ra được điểm khác nhau lớn nhất đối hai loại công tác này rồi đúng không? Bởi thời gian tối đa được hưởng phụ cấp thu hút đã được quy định rõ ràng là không quá 5 năm. Hoàn toàn trái ngược với nhau.

Hy vọng những thông tin về “phụ cấp thu hút là gì?” đã giúp các bạn phân biệt được với những loại phụ cấp khác của những cán bộ, công – viên chức làm việc tại vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

Tác giả :Hoàng Tâm