Tìm kiếm ứng viên

Danh sách hồ sơ ứng viên phù hợp với Công ty

justatea

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

Thỏa thuận

đen vâu

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

Thỏa thuận

rbvtd

Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

Thỏa thuận

Decked shaw

1 - 2 năm kinh nghiệm

Hà Nội

3 - 5 triệu

Phạm An

2 - 5 năm kinh nghiệm

Hà Nội

7 - 10 triệu

Tuan

1 - 2 năm kinh nghiệm

Hà Nội

7 - 10 triệu

Admin

1 - 2 năm kinh nghiệm

Hà Nội

1 - 3 triệu

123