IT Support

lg vehicle component solutions development center vietnam

lg vehicle component solutions development center vietnam

IT phần mềm

  • Không chọn
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Hà Nội
  • Không yêu cầu
  • Nhân viên
  • July 15, 2020
  • Thỏa thuận/Month
  • Không yêu cầu

Mô tả công việc

What you will do: Responsible for the smooth running of computer, devices, and network systems.
Essential Duties and Responsibilities:
- Installing and configuring environment (Windows, Linux, Database) for the project;
- Monitoring, maintaining or Windows, Linux, VMware and network infrastructure;
- Following up & implementing security policy from HQ & reporting all security activity in center;
- Diagnosing system errors and other issues;
- Resolving of incidents raised by end users or monitoring tools.
NOTE: This position will be employed by an external agency on a fixed term 12-month contract with potential for extension.
Nhiệm vụ chính: Đảm bảo hệ thống máy tính, các thiết bị an ninh và hệ thống mạng hoạt động thông suốt.
- Cài đặt và cấu hình môi trường (Windows, Linux, Database) cho các dự án;
- Giám sát, bảo trì Windows, Linux, VMware và cơ sở hạ tầng mạng;
- Theo dõi và thực hiện chính sách an ninh/ bảo mật từ HQ và báo cáo tất cả các hoạt động an ninh ở trung tâm;
- Tìm và khắc phục lỗi hệ thống và các vấn đề liên quan khác;
- Giải quyết các sự cố do lỗi người dung;
- Cài đặt máy tính, ID cho nhân viên mới;
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu cầu kỹ năng

- Major in Information Technology, computer networking…;
- Having MCSA, CCNA or other certification is an advantage;
- More than 1 year of working experience in IT fields below:
o Repair & Setup PC/Laptop.
o Installation & troubleshoot Windows & Microsoft office.
o Setup and Troubleshoot local Networking (LAN, Wireless).
o Desktop support in AD domain environment.
- Good English in listening and writing;
- Problem solving skills;
- Supportive & customer service-oriented;
- Good adaptability & hardworking (overtime working required with payment);
- Willing to learn & take more responsibilities;
- Good teamwork.
- Chuyên ngành Công nghệ thông tin, mạng máy tính ...;
- Có MCSA, CCNA hoặc các chứng chỉ liên quan khác là một lợi thế;
- Hơn 1 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực công nghệ thông tin dưới đây:
o Sửa chữa & Cài đặt PC / Laptop;
o Cài đặt và gỡ rối Windows và văn phòng Microsoft;
o Thiết lập và Khắc phục sự cố mạng nội bộ (LAN, Wireless);
o Hỗ trợ máy tính trong môi trường miền AD;
- Có khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp cơ bản( kỹ năng đọc và viết);
- Kỹ năng giải quyết vấn đề;
- Nhiệt tình, chủ động hỗ trợ các phòng ban liên quan trong trường hợp cần thiết;
- Có khả năng thích ứng và làm việc chăm chỉ (sẵn sàng làm việc ngoài giờ nếu có yêu cầu);
- Ham học hỏi và tinh thần trách nhiệm cao với công việc;
- Kỹ năng làm việc theo nhóm tốt.

Quyền lợi được hưởng

- Competitive remuneration package
- 12 days of annual leave & 7 days of company holidays
- Young & dynamic working environment with flexible working time

Quyền lợi được huỏng

Nội dung chưa cập nhật

Việc làm liên quan

Không tìm thấy kết quả phù hợp