Dự án PPP là gì? Bạn đã hiểu hết về những hình thức đầu tư PPP?

Thứ hai, 23/09/2019
Trong bối cảnh hợp tác kinh tế ngày càng đa dạng, phát triển dưới nhiều hình thức như hiện nay. Một trong những hình thức liên kết đầu tư được nhắc đến nhiều nhất đó là PPP. Vậy dự án PPP là gì? Có những hình thức đầu tư dự án PPP nào? Hãy cùng Timvieclam365.net tìm hiểu nhé!

1. Định nghĩa về dự án ppp là gì?

Đối tác công tư (PPP) còn được gọi là PPP hoặc 3P hoặc P3 liên quan đến hai hoặc nhiều số lĩnh vực công cộng và tư nhân. Dự án đầu tư theo hình thức ppp là gì? Dự án đầu tư ppp là gì? Là một thỏa thuận hợp tác được tổ chức trong thời gian dài.

Quan hệ đối tác công – tư (PPP) được định nghĩa rọng rãi là một thảo thuận giữa chính phủ và công ty tư nhân nhằm mục đích tài trợ, thiết kế, triển khai và vận hành cơ sở hạ tầng, dịch vụ xây dựng khu vực công. Dự án ppp sẽ thê hiện sự phân bố rủi so giữa các bên đồng thời giảm thiểu đáng kể chi phí trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển dự án. Do đó, dự án sẽ được cấu trức háo theo các mà khu vực tư nhân và nhà nước đều cớ lợi đặc biệt khu vực tư nhân sẽ có được tỷ lệ hoàn vốn hợp lý cho những khoản đầu tư của mình.

PPP cũng mang lại nhiều lợi thế về tiền thệ và phi tiền thệ cho khu vực công. Nó giải quyết các nguồn tài trợ hạn chế cho cơ sở hạ tầng địa phương hoặc các dự án phát triển của khu vực công, do đó cho phép phân bố vốn công doc ác ưu tiên địa phương khác. PPP được hiểu đơn giản là cơ chế phân bố rủ ro dự án cho cả khu vực công và tư nhân. PPP được địnhhướng cho các lĩnh vực đẻ đạt được cải thiện thiệu quả và quy trình thực hiện dự án trong việc cung cấp dịch vụ cho công chúng. Quan trong hơn cả, PPP nhấn mạnh giá trị đầu tư của đồng tiền bằng việc tập trung vào giảm chi phí, phân bố rủ ro tốt hơn, triển khai nhanh hơn, dịch vụ được cải thiện và có thể tạo thêm doanh thu.

Vậy dự án xây dựng đối tác công tư (PPP) là gì? Dự án xây dựng được phát triển dựa trên PPP thay mặt cho thỏa thuận nhượng quyền hoặc dựa trên hợp đồng giữa hai bên tạo thành các dự án PPP. Ở đây, một bên thành lập chính phủ hoặc pháp nhân và một bên khác sẽ là công ty thuộc khu vực tư nhân. Hợp đồng được chuẩn bị cho việc cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng về việc thanh toán các khoản phí tương ứng.

Mục tiêu chính của các dự án xây dựng PPP là kết hợp và liên quan đến các khả năng từ cả khu vực tư nhân và công cộng vì lợi ích chung.

Định nghĩa về dự án ppp là gì?

Xem thêm : Top 3 việc làm thêm buổi tối được nhiều người quan tâm nhất hiện nay

2. Đặc điểm của dự án xây dựng PPP

Các tính năng chính của dự án xây dựng PPP là: giả định lập kế hoạch bao gồm thiết kế, tài chính, xây dựng và bảo trì các cơ sở thực hiện. 3P có thể được sử dụng để mang lại các cơ sở mới và nâng cấp các cơ sở hiện có.

PPP bao gồm 3 hình thực phổ biến trong cấu trúc chung đo là tính khat dụng và hình thức dựa trên sự nhượng bộ. Hai hình thức này có thể phân biệt với nhau dựa trên những gì công chúng hoặc các bên tư nhân đảm nhiệm trong quan hệ đối tác ví dụ như quyền lợi, nghĩa vụ và rủi ro.

PPP khả dụng: Đây là một hình thức PPP trong đó hợp đồng công quyền với một thực thể khu vực tư nhân cung cấp hàng hóa công công, dịch vụ hoặc sản phẩm với công xuất không đổi cho cơ quan thực hiện (IA) với môt mức phí nhất định (phí công suất) và một khoản phí riêng cho việc sử dụng những sản phẩm công công. Phí hoặc thuế quan được quy định trong hợp đồng sẽ được dùng trong việc cung cấp cho việc thu hồi dịch vụ nợ, chi phí hoạt động cố định và lợi nhuận từ vốn chủ sở hữu.

PPP dựa trên hình thức nhượng bộ, đó là hình thức mà chính phủ cung cấp cho khu vực tư nhân quyền xây dựng, vận hành và tính phí cho người dùng công cộng về cơ sở hạ tầng hoặc dịch vụ công cộng một khoảng phí hoặc thuế quan được quy định theo quy đinh chung của pháp luật. Thuế quan được cấu trúc để cung cấp cho việc thu hồi dịch vụ nợ, chi phí hoạt động cố định và lợi nhuận trên vốn sở hữu.

Xem thêm : Học kế toán ra làm gì? Những kỹ năng cho bạn tìm việc làm kế toán

3. Các loại dự án xây dựng PPP

Các loại dự án xây dựng PPP khác nhau là:

3.1. Xây dựng hoạt động chuyển giao (BOT)

BOT là một trong những thỏa thuận tư nhân hóa phổ biến nhất. Trong thỏa thuận này, chính phủ sẽ bàn giao quyền xây dựng và vận hành cho một khu vực tư nhân. Điều này sẽ được đưa ra trong một khoảng thời gian xác định trước. Sau khi giai đoạn hoàn thành, điều này sẽ được chính phủ lấy lại.

Một trong những tính linh hoạt có sẵn trong BOT là khu vực tư nhân có thể thực hiện quy hoạch và thiết kế theo thỏa thuận. Một số loại BOT khác được giải thích dưới đây như BOOT, BOO, DBOM, DBOT, ...

Các loại dự án xây dựng PPP

3.2. Xây dựng hoạt động riêng (BOO)

Chính phủ trao quyền tài trợ, thiết kế, xây dựng, vận hành và duy trì dự án cho một thực thể tư nhân, trong đó vẫn giữ quyền sở hữu dự án. Các thực thể tư nhân không bắt buộc phải chuyển cơ sở lại cho chính phủ.

3.3. Xây dựng chuyển giao hoạt động riêng (BOOT)

Đúng như tên gọi, chính phủ sẽ bàn giao dự án cho đơn vị tư nhân để thực hiện:

- Thiết kế và xây dựng Dự án

- Sở hữu và vận hành Dự án

- Chuyển giao cho chính phủ hoặc đối tác

Hoạt động của dự án hoàn thành phải được thực hiện trong khoảng thời gian cụ thể như đã nêu trong thỏa thuận và cuối cùng phải được chuyển giao cho chính phủ. Việc chuyển giao cho chính phủ hoặc đối tác dựa trên giá thỏa thuận trước đó hoặc giá thị trường.

3.4. Một số hoạt động liên quan đến thiết kế và xây dựng

Thiết kế - xây dựng (DB): Trong thỏa thuận dự án này, một đối tác tư nhân được chính phủ ký hợp đồng thiết kế và xây dựng cơ sở dựa trên các yêu cầu được thực hiện bởi chính phủ. Cùng với thỏa thuận, chính phủ sẽ nêu rõ trách nhiệm để thực hiện hoạt động và bảo trì cơ sở. DB còn được gọi là Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Mua Xây dựng hoạt động (BBO): Chính phủ bán cơ sở cho các doanh nghiệp tư nhân. Các doanh nghiệp tư nhân tân trang và vận hành các cơ sở.

Thiết kế hoạt động xây dựng (DBO): Một hợp đồng duy nhất được trao cho một doanh nghiệp tư nhân thiết kế, xây dựng và vận hành cơ sở công cộng, nhưng công chúng vẫn giữ quyền sở hữu hợp pháp.

Thiết kế - Xây dựng - Duy trì (DBM): Mô hình này tương tự như Design-Build ngoại trừ khu vực tư nhân cũng duy trì cơ sở. Khu vực công vẫn giữ trách nhiệm cho các hoạt động.

Xây dựng - Phát triển - Vận hành (BDO): Doanh nghiệp tư nhân mua cơ sở công cộng, tân trang lại bằng nguồn lực của chính mình và sau đó vận hành nó thông qua hợp đồng của chính phủ.

Xây dựng - Sở hữu - Cho thuê - Chuyển nhượng (BOLT): Chính phủ cấp quyền tài trợ và xây dựng một dự án sau đó được chính phủ cho thuê lại với thời hạn và phí đã thỏa thuận. Cơ sở được điều hành bởi chính phủ. Khi kết thúc nhiệm kỳ đã thỏa thuận, dự án được chuyển giao cho chính phủ.

3.5. Hoạt động liên quan đến vận hành và bảo hành

Hợp đồng thêm và vận hành (CAO): Theo thỏa thuận hợp đồng liên quan đến CAO, đến một cơ sở hạ tầng, nhà phát triển dự án sẽ mở rộng cơ sở và thuê nó từ chính phủ. Điều này được vận hành trong một khoảng thời gian thỏa thuận. Dự án này có thể hoặc không được chuyển lại cho chính phủ bởi nhà phát triển dự án.

Phát triển hoạt động và chuyển giao (DOT): Theo thỏa thuận hợp đồng cho DOT, nhà phát triển tư nhân sẽ được tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng dự án cơ sở hạ tầng cùng với quyền phát triển bất động sản liền kề như nhau. Do đó, nhà phát triển tư nhân được phép tận hưởng những lợi ích được tạo ra bởi khoản đầu tư. Đầu tư bao gồm tiền thuê, giá trị tài sản.

Hoạt động liên quan đến vận hành và bảo hành

Phục hồi hoạt động và chuyển giao (ROT):Trong trường hợp của ROT, khu vực tư nhân được phép trải qua các hoạt động sau trên một cơ sở hiện có: Làm mới, vận hành, duy trì. Các hoạt động này sẽ được thực hiện trong một khoảng thời gian cụ thể sau đó tiêu đề sẽ được chuyển lại cho chính phủ. ROT có thể được sử dụng để mua cơ sở có mặt ở nước ngoài để trải qua quá trình tân trang, lắp dựng, … Hoạt động tiêu thụ được thực hiện từ nước sở tại.

Phục hồi chức năng sở hữu và vận hành (ROO): Loại này sẽ chuyển cơ sở hiện có sang khu vực tư nhân để thực hiện việc tân trang. Khi công việc hoàn thành, các hoạt động có thể được thực hiện bởi các thực thể tư nhân mà không có bất kỳ giới hạn thời gian hoặc quyền sở hữu. Cho đến khi nhượng quyền không bị vi phạm, cơ sở phải được vận hành vĩnh viễn.

Cho thuê cải tạo hoạt động và chuyển giao (LROT): Trong loại này, cơ sở hạ tầng hiện có được bàn giao cho một cơ sở tư nhân trong một khoảng thời gian cụ thể. Điều này được đưa ra để trải qua đổi mới và hoạt động của nó trong một khoảng thời gian cụ thể. Hoạt động được thực hiện với điều kiện cơ sở tư nhân sẽ thu hồi chi phí đã được thỏa thuận theo thỏa thuận hợp đồng cùng với việc chuyển giao thực thể cho chính phủ.

Thiết kế-Xây dựng-Vận hành (DBO): Trong trường hợp của DBO, việc thiết kế và xây dựng cơ sở được thực hiện dựa trên cơ sở chìa khóa trao tay. Sau khi hoàn thành cơ sở, nó được chuyển sang khu vực công nhưng khu vực tư nhân sẽ vận hành cơ sở trong một khoảng thời gian cụ thể. DBO cũng có thể được gọi là Hoạt động chuyển giao xây dựng (BTO).

Thiết kế - Xây dựng - Tài chính - Vận hành - Duy trì (DBFO, DBFM hoặc DBFO / M): Thỏa thuận hợp đồng theo tiêu chí này sẽ cho phép khu vực tư nhân thực hiện những điều sau đây cho một cơ sở mới:

- Thiết kế

- Xây dựng

- Tài chính

- Vận hành

- Duy trì

Các hoạt động này được thực hiện trong một khoảng thời gian cụ thể hoặc hợp đồng thuê dài hạn. Khi thời gian thuê kết thúc, tài sản được trả lại cho khu vực công. DBFO / M là một sự kết hợp giữa BOO và BOOT ở nhiều quốc gia.

Xem thêm : Học kinh doanh quốc tế ra làm gì để có thu nhập cao ???

4. Lợi ích của việc tham gia khu vực tư nhân và dự án PPP

Sau đây là những lợi ích liên quan đến sự tham gia của các khu vực tư nhân trong các dự án công cộng.  Hiệu quả của Dự án xây dựng được tăng lên bởi sự tham gia của khu vực tư nhân; Tăng trưởng kinh tế được kích thích; Kết quả của sự tham gia của tư nhân, có sự cạnh tranh và đổi mới trong nền kinh tế; Tổ chức dự án xây dựng này giúp thực hiện nhanh chóng dự án; Có sự chuyển giao công nghệ, đào tạo cá nhân địa phương và thị trường vốn quốc gia trải qua sự phát triển; Cơ sở hạ tầng hiện tại và bị bỏ qua có thể được cải thiện và mở rộng; Ngân sách chính phủ và thực tiễn vay được giảm.

Lợi ích của việc tham gia khu vực tư nhân và dự án PPP

Ngoài ra còn là chất lượng dịch vụ được cung cấp được cải thiện; Hiệu quả chi phí của dự án; Rủi ro hiện tại trên các dự án khu vực công giảm; Các yếu tố rủi ro hiện diện trong một dự án xây dựng được phân bổ theo cách tốt hơn giữa khu vực tư nhân và khu vực công; Các tài sản được cải thiện và vận hành theo cách tốt hơn; Việc giao các dự án vốn được thực hiện nhanh hơn; Các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng công cộng được tăng lên rất nhiều; Sự chắc chắn về ngân sách được cải thiện cao.

Bên cạnh đó, sự tham gia của các khu vực tư nhân trong các dự án khu vực công giúp cung cấp một chuẩn mực để đánh giá hiệu suất của khu vực công, khu vực tư nhân trong các dự án khu vực công là một cách tiếp cận thương mại hơn được thực hiện về phát triển cơ sở hạ tầng. Điều này giúp tránh sự can thiệp không cần thiết từ phía chính trị.

Có thể nói, PPP đem lại rất nhiêu ưu điểm lớn mà một trong số đó chúng ta phải kê tới những ưu điểm sau: PPP khuyến khích việc tăng vốn ở khu vực tư nhân, PPP làm cho các dự án được xây dựng với giá cả phải chăng, đồng thời mang lại giá trị lớn lao cho đồng tiền, rủi ro được phân đều giữa các bên. Đặc biệt PPP buộc khu vực công phải có tập trung vào đầu ra và lợi ích sản phẩm này nghĩa là lợi ích doanh nghiệp sẽ được đảm bảo hơn bao giờ hết. Cuối cùng, hình thức PPP giúp việc đầu tư được đảm bề công băng, đảm bảo chất lượng dịch vụ được duy trì ít nhất trong toàn bộ thời gian hợp tác.

Hy vọng rằng thông qua bài viết này bạn đã hiểu và năm rõ về sự án PPP đồng thời có thể tự giải thích được cho mình dự án ppp là gì? Có những hình thức đầu tư dự án PPP nào? …

Tác giả :Trần Tú Anh