Chuyên Viên Pháp Chế (3 Năm Kinh Nghiệm Mảng Pháp Chế Doanh Nghiệp)

công ty cổ phần tập đoàn đầu tư việt phương

công ty cổ phần tập đoàn đầu tư việt phương

Luật - Pháp lý

  • Không chọn
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Hà Nội
  • Không yêu cầu
  • Nhân viên
  • July 15, 2020
  • Thỏa thuận/Month
  • Không yêu cầu

Mô tả công việc

- Tư vấn, trợ giúp lãnh đạo VPG trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quản lý nội bộ doanh nghiệp (điều lệ, nội quy, quy chế,...);
- Chủ trì và/hoặc phối hợp với các bộ phận liên quan để tư vấn, tham mưu cho Lãnh đạo VPG trong việc phổ biến các quy định của VPG đến cán bộ, nhân viên trong VPG; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định của VPG theo sự phân công của Lãnh đạo;
- Soạn thảo và/hoặc tham gia soạn thảo các hợp đồng, giao dịch; có ý kiến về mặt pháp lý và thẩm định dự thảo hợp đồng, giao dịch do các bộ phận khác trong VPG và/hoặc do đối tác soạn thảo trước khi trình Lãnh đạo VPG xem xét việc ký kết; tham gia trong quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng, giao dịch theo yêu cầu của Lãnh đạo VPG;
- Chủ trì và/hoặc phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện việc tư vấn, trợ giúp Lãnh đạo VPG tham gia giải quyết các tranh chấp mà VPG/Lãnh đạo VPG là bên liên quan để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của VPG/Lãnh đạo VPG;
- Chủ trì và/hoặc phối hợp các bộ phận liên quan tham mưu để Lãnh đạo VPG góp ý đối với dự thảo văn bản do các cơ quan, tổ chức gửi xin ý kiến;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo VPG giao, Trưởng Nhóm phân công.
- Nội dung công việc sẽ được trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn.

Yêu cầu kỹ năng

- Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Luật;
- Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh (là một lợi thế);
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Từ 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Chuyên viên Pháp chế doanh nghiệp, Luật sư trong Tổ chức hành nghề luật sư;
- Có kiến thức chung về các quy định của pháp luật;
- Am hiểu về Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan;
- Kỹ năng làm việc chủ động và đưa ra ý kiến độc lập
- Kỹ năng tổng hợp thông tin và soạn thảo văn bản tốt
- Kỹ năng tổng hợp, phân tích thông tin và soạn thảo văn bản tốt
- Kỹ năng thuyết trình và bảo vệ quan điểm
- Khả năng ra quyết định

Quyền lợi được hưởng

- Lương Tháng 13
- Du lịch hàng năm theo quy định của Công ty
- Cấp máy tính cho CBNV

Quyền lợi được huỏng

Nội dung chưa cập nhật

Việc làm liên quan

Không tìm thấy kết quả phù hợp