Câu hỏi tuyển dụng

Tổng hợp bộ câu hỏi tuyển dụng hay được dùng trong các buổi phỏng vấn đầy đủ và chi tiết nhất

Tin tuyển dụng nổi bật

zenyum
1 vị trí
Không chọn
 • Hồ Chí Minh

 • 20 - 30 triệu

công ty TNHH inter com logistics

Ocean Freight Senior (10 Million – 15 Million)

@ công ty TNHH inter com logistics

1 vị trí
Không chọn
 • Hồ Chí Minh

 • 10 - 15 triệu

vng corporation
1 vị trí
Không chọn
 • Hà Nội

 • Trên 30 triệu

navigos search's client

Human Resource Director (Up To $6000)

@ navigos search's client

1 vị trí
Không chọn
 • Hà Nội

 • Thỏa thuận

pycogroup

Senior AEM Developer

@ pycogroup

1 vị trí
Không chọn
 • Hồ Chí Minh

 • Thỏa thuận

navigos group

Recruitment Team Leader

@ navigos group

1 vị trí
Không chọn
 • Hà Nội

 • Trên 30 triệu

navigos group
1 vị trí
Không chọn
 • Hà Nội

 • Trên 30 triệu